DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur 6,0 hp

Low Level Programming and Computer Architecture

En kurs om hur datorer är uppbyggda och exekverar program samt hur man skriver effektiva program som utnyttjar dessa.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 maskin19 för programstuderande

VT20 maskin20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna

 • beskriva hur datorprogram och data lagras i datorn
 • beskriva hur datorprogram exekveras på olika nivåer
 • beskriva hur datorer tolkar och exekverar maskinkod
 • beskriva hur datorer är uppbyggda
 • läsa, förstå samt skriva assemblerprogram

Kursens huvudsakliga innehåll

Olika former av data och hur dessa representeras i datorn: tal, text samt datorprogram.

Maskinkod och assemblerprogrammering.

Hur datorer är uppbyggda.

Olika typer av datorer, CISC och RISC.

Exekvering, Pipelining

Minneshierarkin från register till hårddisk.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

2D1320/DD1320 Tillämpad datalogi eller 2D1321/DD1321 Tillämpad programmering och datalogi.

Litteratur

No Course book.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Douglas Wikström, e-post: dog@kth.se

Examinator

Douglas Wikström <dog@kth.se>

Stefan Nilsson <snilsson@kth.se>

Övrig information

Denna kurs kommer att ersätta DD2377 med samma namn från och med läsåret 12/13.

Påbyggnad

Den här kursen får inte räknas med i examen om studenten har läst IS1200 Datorteknik, gk eller IS1500 Datorteknik och komponenter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.