DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp

Java Programming for Python Programmers

Denna kurs är avsedd för den som läst programmeringsteknik i Python och behöver lära sig programspråket Java för att kunna läsa någon av fortsättningskurserna DD2390 eller DD2385.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Datalogi och datateknik
  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

* följa reglerna i programspråket Javas syntax,

* redogöra för grundläggande objektorienterade   begrepp i Java,

* konstruera små Javaprogram

för att ha möjlighet att

* läsa fortsättningskurser i datalogi som kräver kunskaper i Java.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande objektorientering. Syntax för och programmering i Java.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B och engelska B eller motsvarande.

Den som har examen från en programmeringskurs i Java kan inte läsa denna kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Pythonprogrammering motsvarande en av kurserna i programmeringsteknik (DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD100N) eller DD1343 Datalogi och numeriska metoder del 1.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Examinator

Christian Smith <ccs@kth.se>

Övrig information

Från och med 2018 ersätts kursen av DD1380.

Kursen kan inte kombineras med DD1332, DD1337, DD1339, DD1340, DD1341, DD1342, DD1346 eller DD1380.

Kursen ges i 4 kursomgångar per läsår, kursomgångarna i period 2 och 4 ges med lägre servicenivå och kursomgångarna i period 1 och 3 ges med högre servicenivå. Högre servicenivå innebär att en inledande föreläsning hålls och att studenterna får snabbt svar på frågor per e-post. Lägre servicenivå innebär rena självstudier och att svaren på e-postfrågor kan dröja upp till 2 veckor.

Påbyggnad

DD1389 Internetprogrammering och DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.