Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hpAdministrera Om kursen

Denna kurs är avsedd för den som läst programmeringsteknik i Python och behöver lära sig programspråket Java för att kunna läsa någon av fortsättningskurserna DD2390 eller DD2385.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DD2310 (VT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande objektorientering. Syntax för och programmering i Java.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

* följa reglerna i programspråket Javas syntax,

* redogöra för grundläggande objektorienterade   begrepp i Java,

* konstruera små Javaprogram

för att ha möjlighet att

* läsa fortsättningskurser i datalogi som kräver kunskaper i Java.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B och engelska B eller motsvarande.

Den som har examen från en programmeringskurs i Java kan inte läsa denna kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Pythonprogrammering motsvarande en av kurserna i programmeringsteknik (DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD100N) eller DD1343 Datalogi och numeriska metoder del 1.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christian Smith

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2310

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD1389 Internetprogrammering och DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik.

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

Från och med 2018 ersätts kursen av DD1380.

Kursen kan inte kombineras med DD1332, DD1337, DD1339, DD1340, DD1341, DD1342, DD1346 eller DD1380.

Kursen ges i 4 kursomgångar per läsår, kursomgångarna i period 2 och 4 ges med lägre servicenivå och kursomgångarna i period 1 och 3 ges med högre servicenivå. Högre servicenivå innebär att en inledande föreläsning hålls och att studenterna får snabbt svar på frågor per e-post. Lägre servicenivå innebär rena självstudier och att svaren på e-postfrågor kan dröja upp till 2 veckor.