DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp

Internet Programming

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En fortsättningskurs i datalogi som ger en bred översikt över internetprogrammering.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska du kunna

 • beskriva internets principiella uppbyggnad och dess viktigaste protokoll,
 • använda socket- och trådprogrammering,
 • förklara HTTP-protokollets struktur och funktion,
 • utveckla en webbsida med dynamisk HTML,
 • utveckla med Android,
 • använda krypteringsteknik med JSSE

för att ha möjlighet att

 • konstruera enklare klient-servertillämpningar med Java för webben.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande internetkunskap med begrepp som protokoll, datagram och internetworking. Socketprogrammering, trådprogrammering och chatprogram. HTML, CSS och javascript.HTTP-servrar. PHP, Java EE. PKI, JSSE, SSL/TLS, Android.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande och svenska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Goda förkunskaper i programmering och Java motsvarande DD1337, DD1338, DD1342, DD2310 eller DD2385.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

CSC/Datalogi

Kontaktperson

Vahid Mosavat (vahid@kth.se)

Examinator

Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatts av DD1389.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.