DD2429 Datorfotografi 6,0 hp

Computational Photography

En kurs i datalogi som behandlar grundläggande teori och metodik för att förstå samband mellan information i två-dimensionella (2D) bilder och tre-dimensionella (3D) scener.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • beskriva forskningsområdet bildbaserad 3D visualisering och kommersiella system för detta,
 • redogöra för de matematiska och geometriska grunderna som används inom bildbaserad 3D-rekonstruktion och visualisering,
 • tillämpa kända metoder för matematisk och numerisk behandling av problem av geometrisk karaktär,
 • implementera metoder för att ur bilddata extrahera geometrisk information,
 • förklara hur ett system för automatiskt skapande av 3D-modeller utifrån givna bilder skulle kunna se ut,
 • beskriva de vanligaste metoderna för bildbaserad rendering.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Översikt över aktuella problem och metoder inom datorgeometri såsom bildbaserad visualisering och automatisk igenkänning.
 • Grundläggande algebra och geometri för avbildande system.
 • Geometriska grunder för texturavbildningar.
 • Matematisk och geometrisk behandling av system av multipla kameror.
 • Kalibrering av och 3D-rekonstruktion från multipla kameror.
 • Metoder för analys av geometrisk form.
 • Tekniker för automatisk extraktion av geometrisk information ur bilddata.
 • Robust statistik och matchningsproblem.
 • Metoder för bildbaserad rendering.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk analys på D-, E- eller F-programmen.

Litteratur

Kompendium producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Josephine Sullivan (sullivan@kth.se)

Examinator

Josephine Sullivan <sullivan@kth.se>

Övrig information

Kursen har ersatt DD2428 Datorgeometri och visualisering.

Kursen ges på engelska vid behov.

Påbyggnad

DD2423 Bildbehandling och datorseende och
DH2413 Avancerad grafik och interaktion.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.