DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp

Project Course in Data Science

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 DSProjHT18 för programstuderande FULLSATT

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt läsa vetenskapliga artiklar,
 • reproducera metoder i artiklar,
 • planera och utföra arbete i en grupp.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att inledas med en del där vi studerar hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd. Studenterna kommer sedan, i grupper om 2-5, välja artiklar inom deras delspår (maskininlärning, naturligtspråkbehandling eller bioinformatik), implementera metoden i artikeln och återskapa experimentet. Typen av projekt kommer därför att variera beroende på delspår, men lärandemålen är samma för alla tre delspåren. Syftet med kursen är att överbrygga gapet mellan kurserna inom varje delspår och examensarbetet.

Kursupplägg

Läsning, implementation, utvärdering och sedan skriftlig rapport. 

Behörighet

DD2421 Maskininlärning eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska ha genomgått de flesta kurserna i något delspår inom spåret dataanalys i datalogimasterprogrammet.

Litteratur

Ett antal forskningsartiklar som väljs baserat på temat.

Examination

 • PRO1 - Projektrapport, 3,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Muntlig redovisning, 4,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Examinator beslutar om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Danica Kragic Jensfelt (dani@kth.se)

Examinator

Danica Kragic Jensfelt <dani@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.