DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp

Statistical Methods in Applied Computer Science

Kursen behandlar de statistiska metoder som används i moderna datatekniska tillämpningar.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10098

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jens Lagergren <jensl@kth.se>

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10070

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Jens Lagergren <jensl@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast öppet för studenter från avtalsuniversitet inom programmet SAP.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

förklara och motivera flera viktiga maskininlärningsmetoder,

redogöra för ett antal typer av metoder och algoritmer som används i området, implementera dom m.h.a. boken, samt utvidga och modifiera dom,

kritiskt utvärdera metodernas tillämpning i nya sammanhang och konstruera nya tillämpningar,

följa forskning och utveckling inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande statistiska begrepp och grundläggande sannolikhetslära.

Generativa modeller. 

Bayesiansk inferens.

Riktade grafiska modeller.

Oriktade grafiska modeller.

Exakt inferens för grafiska modeller.

State space models.

Partikel filter.

Monte Carlo estimering.

Sequential Monte Carlo.

Markov Chain Mote Carlo.

Klustring. 

Dirichlet processen. 

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i programmering, datalogi, matematik och statistik motsvarande obligatoriska kurser på D- eller F-programmen.
Matlab eller motsvarande (Octave, R).

Litteratur

Machine Learning A Probabilistic Perspective av Kevin P. Murphy.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter samt ett projekt (INL1; 6 hp).

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Jens Lagergren, e-post: jensl@kth.se

Examinator

Jens Lagergren <jensl@kth.se>

Påbyggnad

Diskutera med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.