DD2456 Avancerade objektorienterade system 7,5 hp

Advanced Object-oriented Systems

This course is an advanced course for students who already have competence in Java/c++/UML and wish to deepen their understanding of the fundamental issues of object-orientation. The course covers both theory and practice.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • A review of object-oriented themes, terminology, the computational model.
 • OO language features exemplified in commercial and experimental languages such as Java, Self, Ruby, AspectJ etc.
 • Operational semantics of sequential class-based OO languages.
 • Hoare’s logic and JML approach to OO static analysis and verification.
 • Abadi/Cardelli object calculus to model object-based languages and types.
 • Static type checking methods for object-based languages.
 • Live sequence charts for OO use-case requirements capture and validation.
 • Students can choose a practical mini-project related to any one of the above themes.

Lärandemål *

Under the heading of practice we will study some advanced OO programming concepts which are featured in object based languages (such as Self), class based languages (such as Ruby), aspect-oriented languages (such as AspectJ) and requirements/design languages (live sequence charts).
We will also focus on the mathematical theory of OO type systems, including static and dynamic type checking, type safety and models of OO languages such as Abadi/Cardelli object calculus.
The course is examined by means of a mini-project and a take home exam.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

An introductory course in at least one object-oriented programming language is a prerequisite.
An introductory course in logic is strongly advised.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be announced on the course web page at least 4 weeks before the course start.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

HEM1 - practical project work, 1,5 hp, grade scale: P, F
TEN1 - Take home exam, 6,0 hp, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Karl Meinke

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2456

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

To be discussed with the course co-ordinator.

Kontaktperson

Karl Meinke, e-post: karlm@csc.kth.se, tel: 790 6337

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

The course replaces DD2455 Teoretiska grunder för objektorientering