DD3010 Avancerad maskininlärning I 7,5 hp

Advanced Machine Learning I

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Jens Lagergren <jensl@kth.se>