Kurser, CSC/Datalogi

Kursnamn Hp Kurskod
Aktuell forskning inom beviskomplexitet 9,0 DD3501
Algoritmisk Bioinformatik 6,0 DD3450
Approximationsalgoritmer 6,0 DD3390
Automater och språk 6,0 DD3372
Avancerad maskininlärning I 7,5 DD3010
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD3371
Avancerade objektorienterade system 7,5 DD3456
Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 DD3442
Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 DD3443
Beräkningsaspekter på fylogeni 6,0 DD3009
Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 DD3007
Databrytning 6,0 2D5342
Databrytning 6,0 DD3342
Datalogididaktik 7,5 DD3462
Datorseende, läsecirkel 6,0 DD3313
Distribuerade algoritmer 6,0 DD3008
Djupinlärning i Data Science 7,5 DD3424
Doktorandkurs i artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 DD3432
Doktorandkurs i maskininlärning 6,0 DD3431
Doktorandkurs i neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD3435
Forskning: teori, metod, praktik 7,5 DD3001
Hjärnliknande beräkning 7,5 DD3499
Högprestandamodellering med finita element 7,5 DD3375
Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 DD3451
Individuell kurs i datalogi 4,5 2D5348
Integritetsskyddande teknologier 7,5 DD3344
Interaktiv teorembevisning 4,5 DD3461
Interaktiv underhållningsteknik 6,0 DD3336
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD3258
Introduktion till programmering med GPGPU och användning för vetenskapliga beräkningar 7,5 DD3015
Kombinatorisk optimering 6,0 DD3402
Komplexitetsteori 7,5 DD3445
Kryptografins grunder 6,0 2D5330
Kvantberäkning 6,0 DD3335
Läskurs i datalogi för doktorander 9,0 DD3019
Läskurs i datalogi för doktorander 1,5 hp 1,5 DD3016
Läskurs i datalogi för doktorander 3 hp 3,0 DD3017
Läskurs i datalogi för doktorander 6 hp 6,0 DD3018
Läskurs om statistisk avvikelsedetektion 4,5 DD3334
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD3434
Maskininlärning, läsecirkel 6,0 DD3012
Mjukvaru pålitlighet 9,0 DD3459
Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 DD3370
Neurovetenskap 7,5 DD3401
Parallella beräkningar: teori - maskinvara - programvara, med särskilt fokus på flerkärnig programmering 7,5 DD3003
Plagiatkontroll och grafisomorfi 6,0 DD3460
Programsemantik och programanalys 6,0 DD3457
Reinforcement Learning 6,0 DD3359
Robotik, läsecirkel 6,0 DD3316
Seminariekurs i högpresterande beräkningar och visualisering 3,0 DD3327
Seminariekurs i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3343
Seminarier i statisk analys 7,5 DD3011
Senaste framstegen inom beräkningar i molnet 5,0 DD3321
Statistisk inlärning 9,0 DD3364
Statistiska metoder i datalogi 6,0 DD3447
Storverk i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3350
Studier i teoretisk datalogi 2,0 DD3341
Summan av kvadrater och heltalsprogrammeringslättnader 6,0 DD3013
Systemintegration i robotik 7,5 DD3356
Systemnivåteorier för hjärnfunktion 3,0 DD3433
Temporal logik 4,0 DD3006
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD3360
Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 DD3436
Ämnen i datorseende I 3,0 DD3337
Ämnen i datorseende II 6,0 DD3338
Ämnen i datorseende III 9,0 DD3339
Ämnen i robotik I 3,0 DD3353
Ämnen i robotik II 6,0 DD3354
Ämnen i robotik III 9,0 DD3355
Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 DD3314