DD3371 Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 hp

Advanced Computation in Fluid Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  G

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61393

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

P4 (samtidigt som DD2365)

Lärandemål

Efter kursen ska studenten (i) ha en förståelse för teori bakom effektiva beräkningsmetoder för datorsimulering inom strömningsmekanik, med fokus på adaptiva finita elementmetoder (FEM) för inkompressibel strömning, samt (ii) en förmåga i att använda dessa beräkningsmetoder för att lösa problem inom strömningsmekanik. Forskningsutmaningar inom fältet lyfts fram, t.ex. med avseende på turbulent strömning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens aktiviteter är uppdelade i två delar. Den första delen består av ett antal seminarier som lyfter fram ett antal områden inom fältet, och ett antal laborationer som fokuserar på olika beräkningstekniker och mjukvaruverktyg. Den andra delen av kursen är fokuserad på ett projekt definierat av studenten, där teknikerna och verktygen från den första delen av kursen tillämpas på ett problem inom strömningsmekanik.  

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

En av kurserna (eller motsvarande): DD2363 Methods in Scientific Computing; SF2561 The finite element method

Litteratur

Kursliteraturen består av föreläsningsanteckningar och forskningsartiklar.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Skriftlig tentamen, laborationsrapporter, samt projektrapport.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Johan Hoffman <jhoffman@kth.se>

Övrig information

Kursen ges tillsammans med den avancerade kursen DD2365 med samma namn. Skillnaden mellan kurserna är kraven på projektet. I denna kurs på forskarnivå ska projektrapporten uppfylla samma kvalitetskrav som en publicerbar konferensartikel eller tidsskriftsartikel.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.