DD3401 Neurovetenskap 7,5 hp

Neuroscience

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61549

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51554

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:

 • redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur
 • redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska, motoriska och kognitiva funktioner
 • summera den vetenskapliga basen för erhållande av kunskap om nervsystemets olika delar
 • värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik

Kursens huvudsakliga innehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner.

Undervisningen innefattar föreläsningar och laborationer.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, D, E, F, K, M, Me, P eller T vid KTH, eller motsvarande.

Litteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, White (Ed) Neuroscience 5th ed. Sinauer Associates Inc Publishers 2011.

Review articles associated with the lecture contents (will be made available at the course webpage).

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • Doktoranden ska skriva en skriftlig tentamen med minst betyg E.
 • Doktoranden ska lämna in en uppsats (~ 3000 ord) i ett avancerat ämne. Ämnet bestäms av kursens examinator i samråd med doktoranden. 
 • Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen, uppsatsen, och deltagandet i laborationer och tutorials.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Examinator

Jeanette Hällgren Kotaleski <jeanette@csc.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.