DM2574 Medieproduktion 9,0 hp

Media Production

Verklighetsnära kurs i modern och framtida medieteknik och -produktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenterna kunna:

 • beskriva medieindustrin
 • planera, spela in och redigera en videoproduktion
 • använda program för bildbehandling och layout
 • beskriva rastreringsprincipen för färgreproduktion
 • välja relevant tryckmetod för en given produkt
 • beskriva de faktorer som ingår i en kostnadskalkyl för  trycksaker
 • beskriva utveckling och aktuella trender inom musikindustrin och musikdistribution
 • framställa webbsidor med html-kodning och css
 • förstå principen för framställning av servergenererat  innehåll
 • beskriva internets struktur
 • förstå och tillämpa principen för sökmotorers optimering och sidrangordning
 • grundläggande kunskap om web.2 inklusive sociala medier och “cloud” beräkningar
 • använda och förstå metadata och den semantiska webben       

för att

 • kommunivera med aktörer inom mediaindustrin
 • kunna producera olika typer av media.

Kursens huvudsakliga innehåll

Produktionstekniker för trycksaker, digital video och webb.
Projektarbete som som knyter samman kursens delmoment.

Behörighet

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Dahlberg, Paula Zitinski Elias: paie@kth.se

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Övrig information

Denna kurs har ersatt DM2553 Medieproduktion.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.