DM3310 Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 hp

Individual Course in new Technologies for Musical Expression

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom ny teknik för musikaliskt uttryck kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan forskare och därefter till kursansvarig.

Det ges ingen undervisning på kursen.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Kurstillfällen/kursomgångar

VT18 för programstuderande

 • Perioder

  VT18 P4 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  61365

 • Kursen startar

  2018-03-19

 • Kursen slutar

  2018-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursens huvudmål är att ge studenten möjlighet till djupare studier inom ett område av intresse inom det breda forskningsområdet som delvis dokumenteras av NIME-konferensserien http://nime.org.

Studenten ska efter genomförd kurs kunna genomföra ett praktiskt/teoretiskt projekt inom tekniken för musikaliskt uttryck och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna: 

 • självständigt planera, utföra och presentera en teoretisk eller praktisk uppgift inom området ny teknik för musikaliskt uttryck
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett specifikt område inom ny teknik för musikaliskt uttryck.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom ny teknik för musikaliskt uttryck kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan forskare och därefter till kursansvarig.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Behörighet

Litteratur

Ett urval av vetenskapliga publikationer beroende på kursinnehåll.

Examination

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna.

Studenten får inte inkludera mer än 20 hp i det individuella studieplanet, vilka resulterar från summan av hp från den här kursen och från en av kurserna ”Individuell kurs i musik- och ljudbehandling".

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Roberto Bresin (roberto@kth.se)

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.