DM3506 ICT och Hållbarhet 7,5 hp

ICT and Sustainability

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  61275

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

vår 2019 och vartannat år därefter

Lärandemål

Efter avslutad kurs, kommer studenten kunna:

·         orientera sig bland olika idéer kring vad som utgör hållbarhet och hållbar utveckling,

·         elaborera kring IKTs roll i relation till samhällets mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet,

·         reflektera över IKTs möjligheter och begränsningar i relation till ett hållbart samhälle och dess utveckling,

·         formulera hur hållbarhet relaterar till eget dokorandprojekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Hållbarhetens grunder

IKT och direkta effekter

IKT och indirekta effekter

Hållbarhet genom IKT

Hållbara mjukvaroteknik

Hållabar människo-dator interaktion

Att beräkna med granser

Kursupplägg

Kursen kommer ges som 10  tre-timmars-seminarier, som äger rum varannan vecka. 

Varje seminarium kommer behandla ett ämne från kursinnehållet, och även undersöka forskningsområden ur hållbarhetens synvinkel, särskilt i de områden där kursdeltagare forskar.

Litteraturen till varje seminarium kommer vara mellan 50-100 sidor.

Varje deltagare förväntas läsa litteraturen före varje seminarium och aktivt delta i diskussionen.

Varje deltagare kommer skriva en uppsats i kursen.

Behörighet

Litteratur

Företrädelsevis en samling forskningsartiklar eller andra relevanta texter.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Deltagare får godkänd på kursen genom att möta följande krav:

1. aktivt deltagande i 75% av seminarierna, (att man har läst i förväg och deltar i diskussionen av kurslitteraturen)

2. godkänd presentation av individuell uppsats

3. godkänd slutlig uppsats som täcker stora delar av ämnen i kursen och litteraturen

Ges av

EECS/Medieteknik och Interaktonsdesign

Examinator

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Elina Eriksson <elina@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.