DS1382 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp

Japanese, Advanced Beginners Level I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

OBS: Den här kursen är från HT13 ersatt av kursen LS1382 Japanska A1

www.kth.se/student/kurser/kurs/LS1382

Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande förkunskaper i japanska, se nedan. Kursen vidareutvecklar deltagarnas elementära språkfärdighet vad gäller tal och skrift, hör- och läsförståelse.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

EU språkportfölj, nivåer A1/B1, http://europass.cedefop.europa.eu/

Efter kursen skall studenten kunna:

 • använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (nivå A1)
 • förstå och redogöra (på svenska) för information från olika elementära texter
 • hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket (nivå A2/B1)
 • använda ideogram-lexikon på engelska för att kunna söka okända ideogram
 • översätta enkla meningar från japanska till svenska och omvänt.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal i enkla vardagliga situationer
 • Praktiska uttalsövningar
 • Grammatik- och ordförrådsövningar. Inlärning av ca. 70 kanji-tecken
 • Översättningsövning av enkla vardagliga texter från japanska till svenska och omvänt
 • Skrivövningar, bl.a. brev och enkla dagboksanteckningar

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Godkänt obligatoriskt placeringstest före kursval  eller genomgången och godkänd grundnivå, DS1380 eller DS1381. Se vår hemsida för testet och mer information, www.kth.se/language

Rekommenderade förkunskaper

C-språk, kurs B, steg 1-2 eller motsvarande

Litteratur

Banno, Eri (red.) Genki: an integrated course in elementary Japanese. 1. Tokyo: Japan Times

Examination

 • ANN1 - Muntlig språkfärdighet, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • KONA - Skriftliga delprov, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Språkfärdighetsprov, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

75 % närvaro. Muntlig språkfärdighet (ANN1; 1,5 hp), kontrollskrivningar (KONA; 1,5 hp) och språkfärdighetsprov (TEN1; 3 hp).

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Yoko Takau Drobin, tel. 790 6076, yoko@kth.se

Examinator

Björn Kjellgren <bjoern@kth.se>

Yoko Takau Drobin <yoko@kth.se>

Övrig information

Kursen är platsbegränsad. Deltagare som inte är närvarande vid kursstarten riskerar att förlora sin plats på kursen.

Kurser med få deltagare strax före eller vid kursstart kan ställas in eller få färre lektioner än ursprungligen planerat.

Påbyggnad

Japanska, fortsättningsnivå II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.