EF2240 Rymdfysik 6,0 hp

Space Physics

Kursen ger en bred översikt över rymdfysik och plasmafenomen från jordens närmaste omgivning till universum som helhet.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10112

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 8

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  öppen för alla program

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10100

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 8

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  öppen för alla program

Lärandemål

Kursens mål: Efter kursen ska studenten kunna:

 • definiera vad som menas med ett plasma, och hur olika typer av plasma kan klassificeras.
 • redogöra för de plasmafysikaliska förhållandena i rymden med tonvikt på jordens närmaste omgivning
 • förklara hur vissa viktiga plasmapopulationer i solsystemet, t ex jordens jonosfär och magnetosfär, får sina grundläggande egenskaper och hur dessa egenskaper kan variera mellan de olika planeterna.
 • göra storleksordningsuppskattningar av vissa egenskaper i rymdplasman och rymdfenomen, t ex effektutvecklingen i jordens norrsken eller storleken av de strömmar som flyter från jordens magnetosfär till jonosfären.
 • göra modeller av vissa rymdfysikfenomen genom att applicera grundläggande fysikaliska lagar uttryckta med enkel matematik. (Ett exempel är att modellera magnetosfärens form, eller uppskatta temperaturen i en solfläck.)
 • redogöra för aktuell forskning inom rymdfysik och kunna förklara för intresserade lekmän vad vi kan lära från denna forskning, och hur rymdfysik kan påverka vår vardag (t ex genom olika rymdväderfenomen).

Kursens huvudsakliga innehåll

Plasmatillståndet. Typiska egenskaper hos plasma i rymden och hur man mäter dessa. Solen och solvinden, och hur dessa påverkar jordens närmiljö. Magnetosfären och jonosfären; deras ursprung, struktur och dynamik. Norrsken och geomagnetiska stormar och substormar. Rymdväder. Rymdmiljön kring andra himlakroppar. Interstellärt och intergalaktiskt plasma och kosmisk strålning. Aktuella forskningsproblem inom rymdfysiken.

Behörighet

För fristående studenter: 60 hp och Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

För fristående studenter: 60 hp och engelska B eller motsvarande.

Litteratur

C-G. Fälthammar, ”Space Physics” (compendium), 2nd Ed, Third Printing, 2001, Larry Lyons, ”Space Plasma Physics”, from Encyclopaedia of Physical Science and Technology, 3rd edition, 2002.

Examination

 • TEN1 - Rymdfysik, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen. Under kursen sker även kontinuerlig examination; vissa aktiviteter ger bonuspoäng som kan adderas till poängen på tentamen.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Tomas Karlsson (tomas.karlsson@ee.kth.se)

Examinator

Tomas Karlsson <tomask@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2A1160

Påbyggnad

EF2245 Rymdfysik II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.