EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp

Space Physics II

The course is a continuation of Space Physics I, and aims to give the student a more quantitative knowledge of space plasma phenomena and research methods.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10181

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Tomas Karlsson

 • Lärare

  Tomas Karlsson

 • Målgrupp

  Endast för doktorander på KTH.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • beskriva och förklaragrundläggande processer i rymdplasmafysik
 • använda etablerade teorier för att kvantitativt uppskatta egenskaperna hos några av dessa processer
 • göra enkla analyser av olika typer av rymdfysikdata för att kunna jämföra med kvanitative teoretiska förutsägelser
 • beskriva några av dagens aktuella problem inom området

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudsakligt material

 • chocker och gränser i rymdplasman
 • solvindsväxelverkan med magnetiserade och omagnetiserade himlakroppar
 • reconnection
 • källor för magnetosfärsplasma
 • konvektion i magnetosfären och jonosfären
 • norrskensfysik
 • stormar och substormar
 • globala oscillationer av magetosfären

Behörighet

EF2240 Rymdfysik, eller EF2200 Plasmafysik eller motsvarande.

För fristående studenter: engelska A eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

EF2240 Space Physics or EF2200 Plasma Physics or equivalent.

For single course students: documented proficiency in English B or equivalent.

Litteratur

Kivelson and Russel, Introduction to Space Physics.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig examen, inlämningsuppgifter.

Ges av

EECS/Energi och elektroteknik

Kontaktperson

Tomas Karlsson

Examinator

Tomas Karlsson <tomask@kth.se>

Påbyggnad

Graduate level courses in space plasma physics

EF2215 Plasma physics II

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.