Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EG111V Introduktion till uthålliga elkraftsystem 3,0 hp

Vill du fördjupa din förståelse för elkraftsystemet och dess avgörande roll i ett hållbart energilandskap? Då är vår kurs "Introduktion till Uthålliga Elkraftsystem" det perfekta valet för dig!

I denna kurs, som motsvarar 3,0 högskolepoäng, kommer du att utforska de grundläggande koncepten inom elkraftsystem och deras integrering i ett hållbart energisystem. Observera att kursinnehållet i EG111V och EG110V är identiskt, där den senare inkluderar även två laborativa moment.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Målgrupp

Yrkesverksamma inom industrin med intresse inom elektrifiering för att erhålla grundläggande kunskap inom elektrifering och elkraftsystem. Huvudsaklig målgrupp är civilingenjörer, civilekonomer eller motsvarande, vilka inte läst fördjupning inom elkraft tidigare.

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (3,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

25%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

5 - 100

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Anmälningskod

10120

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EG111V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra delar enligt följande:

 • Introduktion med kursinformation och presentation av elkraftsystemet som en del av ett hållbart energisystem.
 • Grundläggande modellering och analys av elkraftsystemen: från fysik av elektricitet, grundläggande kretsanalys till modellering av växelströmssystem till effektflödesbedömning.
 • Studier av kraftsystemets prestanda inklusive aspekt av;ny utveckling med t.ex.integration om förnybar energi, drift och stabilitet och marknad.
 • Avslutning med kurssammanfattning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • konceptuellt beskriva de tekniska grundläggande egenskaperna och prestandan hos elkraftsystemet med huvudfunktion för att leverera el mellan produktion, konsumtion och lagring
 • beskriva grunderna för synkrona generatorer
 • beskriva grunderna i trefasöverföringssystemet
 • utföra beräkningar per enhet i elkraftsystemet
 • beskriva den grundläggande påverkan av olika belastningar på elkraftsystemet
 • formulera och lösa strömflödesanalysproblem
 • beskriva det grundläggande beteendet hos elkraftsystem baserat på simuleringsverktyg
 • resonera kring och ge exempel på hur ett elkraftsystem kan utvecklas med syfte att bidra till ett uthålligt samhälle.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i grundläggande matematik och statistik, 5 hp. 

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TENA - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

TEN1 ersätts av TENA.