EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 hp

Introductory Matlab Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

I den här kursen lär du dig effektiv användning av Matlab för studier och ingenjörsarbete. Ur kursinnehållet: Matlabs möjligheter och begränsningar, syntax och interaktiva beräkningar, programmering i Matlab, visualisering, optimering av kod för snabba beräkningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen skall ge de grundläggande kunskaper samt den praktiska färdighet i MATLAB som krävs för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja detta verktyg som hjälpmedel för tekniska numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser. Efter kursen förväntas du kunna

 • Använda Matlab för interaktiva beräkningar
 • Vara väl förtrogen med minnes- och filhantering i Matlab
 • Generera plottar och exportera dessa för inkludering i rapporter.
 • Kunna använda dig av Matlabs hjälpsystem för att effektivt hitta önskad funktionalitet
 • Programmera script och funktioner i Matlabs inbyggda utvecklingsmiljö
 • Kunna hantera grundläggande flödeskontroll (if-else, for, while)
 • Vara förtrogen med sträng- och matrishantering

Kursens huvudsakliga innehåll

Syntax och interaktiva beräkningar, programmering i MATLAB med hjälp av 'script' och funktioner. Rudimentär algebra och analys. En och två-dimensionella grafisk presentation. Exempel på ingenjörstillämpningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Litteratur

Bergman, N. and F. Gustafsson. Matlab for Engineers – Explained. Springer Verlag 2003.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd hemtentamen.
Övrigt: TEN, 1

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Elling W. Jacobsen

Examinator

Håkan Hjalmarsson <hjalmars@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2E1215

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.