EL3202 Datadriven modellering, utökad kurs 12,0 hp

Data-Driven Modeling, Extended Course

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.