EL3202 Datadriven modellering, utökad kurs 12,0 hp

Data-Driven Modeling, Extended Course

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (6,0 hp)

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51643

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

181017-190320

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

 • EXA1 - Examination, 12,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Reglerteknik

Examinator

Håkan Hjalmarsson <hjalmars@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.