Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp

Information theory, entropy, capacity, linear block codes.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, COE, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 1, INF, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P4 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60552

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Mikael Skoglund

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan EQ2840 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Outline: entropy and mutual information, the asymptotic equipartition principle, entropy for stochastic processes (entropy rate), introduction to data compression and source coding, channel capacity and coding for noisy channels, capacity for different channel models (with emphasis on discrete memoryless channels and Gaussian channels), finite field theory, design and analysis of error correcting codes (with a focus on linear block codes), introduction to network information theory

Format: Teaching the course will be based on one meeting, or seminar, per week (with about 12 meetings total, for the complete doctoral student version). The examination of the course will be based on: active participation, homework problems and, for the doctoral student version (see below), presentation/review of an article in the field. The overall emphasis is on individual off-class problem solving, based on relatively demanding homework problems. More information about these can be found here.

Two versions: The course is eligible for both undergraduate (2E5207, 5p) and doctoral (2E5316, 8p) students. The difference between the two versions of the course is in the extent and level of difficulty of the material included. With reference to the course schedule the senior undergraduate version, 2E5207, will amount to the material treated in meetings 1-8 while 2E5316 includes in addition the theoretically more demanding material corresponding to meetings 9-11 as well as a separate presentation/review of a research paper in the field.

Lärandemål

The course provides a general introduction to the topic of Information Theory with a focus on the application of Information Theory to communications in general and on channel coding and capacity in particular.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande: 180hp  samt engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Signals and systems corresponding to EQ1100 Signals and Systems
Stochastic processes and signal theory corresponding to EQ1220/1240/1260 Signal theory

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Main textbook: "Elements of Information Theory" by T. Cover and J. Thomas (Wiley 1991: ISBN 0-471-06259-6).

Other material used: In addition to the main textbook, parts of "The Theory of Error-Correcting Codes" by F. MacWilliams and N. Sloane (North-Holland 1977) as well as some research articles in the field will be used. Handouts will be provided.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Teaching the course and its examination will be based on mandatory homework problems. Solutions to homework problems are to be handed in.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Skoglund

Övrig information

Given every second year. Given period 4 08/09.