Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FEK3230 Elektrisk mätteknik för forskarstuderande 8,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FEK3230 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course consists of self studies of the course literature (cf. below) and a supervised development project.

Lärandemål

After the course, the student should be able to

 • describe the basics of electrical safety: hazards and safety measures,
 • describe the basic concepts of measurement technology and metrology, especially how measurement units are defined and how tractability is achieved,
 • understand, model and minimize common types of electrical noise and disturbances in a measurement setup,
 • draw a block diagram for a multimeter and describe how it handles other quantities than DC voltage and how this influences the performance,
 • draw a block diagram for the oscilloscope and describe the effects of bandwidth, sampling frequency, input impedance and uncertainty in the instrument,
 • understand and use all working modes of a standard lab oscilloscope,
 • describe how several different types of AD-converters work and how this influences their performance,
 • describe the basic principles for spectrum analyzers and how the features of the analyzed signal show up in the time domain frequency domain results,
 • describe the basics of modern sensor technology and how sensors based on resistivity piezoelectricity, capacitance and inductance are used,
 • select and use appropriate sensor for a given measurement tasks,
 • design computerized measurement systems using AD-cards and bus systems,
 • be able to compute the standard uncertainty and confidence interval for a combined quantity based on uncertainty information of different kinds for the quantities that contribute to the combined quantity,
 • apply the above knowledge and abilities in problem solving and measurement technology development projects.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Basic Electrical circuit theory, including calculations for AC circuits. Basic Electronics. Preferably also a basic measurement technology course.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 8,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Pass oral examination. Development project demonstrated.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kristinn B. Gylfason

Övrig information

Learning outcomes:

After the course, the student should be able to

 • describe the basics of electrical safety: hazards and safety measures,
 • describe the basic concepts of measurement technology and metrology, especially how measurement units are defined and how tractability is achieved,
 • understand, model and minimize common types of electrical noise and disturbances in a measurement setup,
 • draw a block diagram for a multimeter and describe how it handles other quantities than DC voltage and how this influences the performance,
 • draw a block diagram for the oscilloscope and describe the effects of bandwidth, sampling frequency, input impedance and uncertainty in the instrument,
 • understand and use all working modes of a standard lab oscilloscope,
 • describe how several different types of AD-converters work and how this influences their performance,
 • describe the basic principles for spectrum analyzers and how the features of the analyzed signal show up in the time domain frequency domain results,
 • describe the basics of modern sensor technology and how sensors based on resistivity piezoelectricity, capacitance and inductance are used,
 • select and use appropriate sensor for a given measurement tasks,
 • design computerized measurement systems using AD-cards and bus systems,
 • be able to compute the standard uncertainty and confidence interval for a combined quantity based on uncertainty information of different kinds for the quantities that contribute to the combined quantity,
 • apply the above knowledge and abilities in problem solving and measurement technology development projects.

Course main content:

The course consists of self studies of the course literature (cf. below) and a supervised development project.

Course disposition:

Multimeters, oscilloscopes, AD-conversion, instrument control, LabView, EMC, sensors, frequency domain measurements, project work.

Requirements for final grade

Pass oral examination. Development project demonstrated.

Course literature:

Course literature for EK1191 but with a more full content coverage. 

 • Course compendiums for the course – lab theory booklets (in Swedish)

Required equipment:

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Mikro-och nanosystem