Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFKF3190 Polymerers bearbetning 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FKF3190 (VT 2009–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Inkluderar: jämviktsekvationer, reologi, blandning, avgasning, enkel/dubbel-skruvextrudering, reaktiv bearbetning, formsprutning/pressning, sträckformning, kalandrering

Lärandemål

Ge studenten en överblick av dagens tillgängliga metoder för att bearbeta polymerer. Efter avslutad kurs bör studenten kunna välja lämplig bearbetningsmetod för en aktuell kombination av material och slutprodukt. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Baskunskaper i polymerteknologi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Principles of Polymer Processing, 2nd ed, 2006

Z. Tadmor, C.G. Gogos

Wiley, NY

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Kursen genomförs i form av ett antal seminarier där den forskarstuderande presenterar valda delar av området

  Övriga krav för slutbetyg

  Examination: hemuppgifter

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Mikael Hedenqvist

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ingen information tillagd

  Ges av

  CBH/Fiber- och Polymerteknologi

  Huvudområde

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Mikael Hedenqvist, mikaelhe@polymer.kth.se

  Forskarkurs

  Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi