HI2011 Programutveckling i funktionella och objektorienterande språk 7,5 hp

Program Development in Functional and Object-oriented languages

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge kunskaper inom funktionell programmering samt fördjupade kunskaper inom objektorienterad programmering samt att ge förståelse för fördelar och nackdelar med respektive programmeringsparadigm.

Efter kursen ska studenten

·         Ha kunskap om och färdigheter i funktionella språk

·         Fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering

·         Utifrån ett givet problem välja lämplig programmeringsparadigm för implementeringen

Studenten ska också ha fördjupat sig inom några aktuella ämnen rörande

·         Funktionella språk

·         Parallell programmering

·         Felhantering och robusta system

Kursens huvudsakliga innehåll

·         Grunder i funktionell programmering:
Mönstermatchning, listor, rekursion, funktioner, speciellt av högre ordning
Parallella processer och meddelandehantering
Implementation i Erlang

·         Fördjupning i objektorienterade språk:
Designmönster
Komponentdesign för återanvändning, design av frameworks och API

·         Robusta system, felhantering

·         Parallell programmering - problem och strategier:
Multitrådad programmering: delat data, metoder för synkronisering
Parallella processer: programmering av multiprocessorsystem, synkrona och asynkrona meddelanden

Behörighet

Objektorienterad programmering, Operativsystem

Litteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras via ett antal större programmeringsuppgifter samt genom att studenten skriver ett antal rapporter och posters.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Anders Lindström (anders.lindstrom@sth.kth.se)

Examinator

Anders Lindström <anderslm@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.