HL1001 Medicinsk grundkurs 7,5 hp

Basic Medicine

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,0 hp), P2 (0,5 hp)

 • Anmälningskod

  51290

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 10

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mattias Mårtensson <mmar@kth.se>

 • Lärare

  Mattias Mårtensson <mmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,0 hp), P2 (0,5 hp)

 • Anmälningskod

  10107

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 10

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Mattias Mårtensson <mmar@kth.se>

 • Lärare

  Mattias Mårtensson <mmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

Lärandemål

Kursen vänder sig till personer utan traditionell medicinsk utbildning som behöver medicinska grundkunskaper för användning i yrkeslivet, t ex studenter i medicinsk teknik.

Efter fullgjord kurs är målsättningen att studenten ska kunna:

 • använda grundläggande medicinsk terminologi och språk
 • definiera och översiktligt beskriva histologins och anatomins grunder
 • redogöra för och förklara funktion och anatomi beträffande de olika organsystemen hos människan
 • beskriva etiologi, symptom och behandling för viktigare sjukdomar i de olika organsystemen

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen går först översiktligt igenom medicinsk terminologi, anatomi, histologi och genetik. Därefter följer grundläggande genomgångar organiserade efter klassisk systemfysiologi: nerv och muskel, smärta, cirkulation, respiration, njure och vätskebalans, digestion och nutrition, endokrinologi och fortplantning. Den förvärvade fysiologiska förståelsen används avslutningsvis i till att studera allmän sjukdomslära.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D/ Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/ Kemi 1.

Litteratur

Henriksson & Rasmusson: Fysiologi med relevant anatomi, Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-08462-6

M Lindén & P. Åke Öberg: Jacobsons Medicin och teknik, Studentlitteratur, 2006. ISBN 91-44-04760-6

Utdelat kursmaterial

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig examination (TEN1; 7,5hp) Betygsskala A-F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Mattias Mårtensson (mattias.martensson@sth.kth.se)

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Övrig information

Svenska/Engelska (huvudspråk svenska, men viss litteratur och vissa föreläsningar på engelska)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.