HL1010 Systembiologi 7,5 hp

Systems Biology

Kursen ger en grundläggande förståelse för människokroppens organ, deras struktur och funktion. Avsikten är att ge kunskaper om normalfysiologiska förlopp och de vanligaste patologiska förändringar som drabbar olika organ. Praktiska övningar för att möta normalfysiologiska parametrar ingår som en viktig del av kursen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om människokroppens fysiologi och patofysiologi. Under kursen kommer medicinsk teknisk utrustning användas för att studera fysiologiska parametrar och de mätmetoder som används för att ge kunskap om människans normala funktion och att kunna konstatera uppkomsten av sjukliga förändringar. Den erhållna biologiska kunskapen kommer att kunna användas för att förbättra befintliga mätmetoder och utveckla nya sådana.

Kursens huvudsakliga innehåll

Anatomin, fysiologin och patofysiologin inom följande områden kommer att studeras: Hjärta och cirkulation, andning, mag-tarmkanalen, njurar, vätskebalans- och syra-basreglering samt endokrinologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för studier på KTH, motsvarande Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Anatomi och fysiologi motsvarande HL1201 Medicin och medicinsk teknik, grundkurs eller HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs.

Litteratur

Tortora & Derricksson, Principles of Anatomy & Physiology, 11th ed., 2006

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborativa moment 1,5 hp, betygsskala P/F och skriftlig tentamen 6 hp, betygsskala A-F.

Slutbetyg för hela kursen, betygsskala A-F.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Stefan Eriksson, stefan.eriksson@ki.se

Examinator

Mats Nilsson <spexmats@kth.se>

Övrig information

Observera att exakt start- och slutdatum för kursen ännu inte är fastställt utan kan komma att ändras.

Begränsat deltagarantal.

Kursen är obligatorisk för Masterprogrammet Medical Imaging.
Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.

Tidigare kursnummer: 7E1202

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.