Hoppa till huvudinnehållet

HL2013 Strålterapi 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HL2013 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Basic interaction processes of ionising radiation with matter. Basic concepts of dosimetry, dosimetric quantities and units. Accelerators for radiation therapy, principles of linear and circular accelerators. Optimal design of the therapy beam. Introduction to basic biological and chemical reactions in the irradiated cells. Lesions produced by radiation in DNA molecules. Cell survival models. Radiation effects on normal tissues and tumours. The biological basis of radiotherapy, oxygen effect, dose rate dependence, dose fractionation. Dose calculation in electron and photon beams. Algorithms for calculations of dose distribution in the patient.  Principles of optimal treatment planning. Dose planning exercises. Special treatment modalities. Intensity Modulated Radiation Therap

Lärandemål

The course gives a fundamental knowledge of physical, biological and clinical aspects of radiation therapy. A special focus is given to mathematical methods applied in dose planning systems and to treatment optimisation methods to get the best therapy outcome. The aim of the course is to provide an understanding of the basic physical and biological effects of ionising radiation in order to learn the principles of radiation therapy and to provide an overview of different mathematical tools for dose plan calculations.

After the course you should be able to:

 • describe the effects in tissue from different types of ionising  radiation such as photons, electrons, neutrons, protons or light ions
 • give an overview of different accelerator designs and  irradiation techniques to treat tumours
 • explain the main differences in radiobiological response of the low- and high let radiation
 • describe the mathematical methods used in the dose calculations
 • present and compare different radiation treatment strategies to obtain the best cancer cure and to spare healthy surrounding tissues under exposure to radiation
 • describe imaging tools used during treatment planning and daily treatment sessions to target the cancer and for better control of the irradiated volume

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Bachelor's degree in Engineering Physics, Electrical Engineering, Computer Science or equivalent. Basic knowledge of anatomy.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture material available at the department

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HL2013

Ges av

CBH/Medicinteknik och hälsosystem

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Iuliana Toma-Dasu, iuliana.livia.dasu@fysik.su.se

Övrig information

Observera att exakt start- och slutdatum för kursen ännu inte är fastställt utan kan komma att ändras.

Lectures are given at the department of Medical Radiation Physics, Karolinska hospital.