HL2035 Biomekanik och neuronik 7,5 hp

Biomechanics and Neuronics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Medicinsk teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10118

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Flemingsberg

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 7

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10102

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 10

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Svein Kleiven <sveink@kth.se>

 • Lärare

  Lena Norrbrand <lenanorr@kth.se>

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

  Peter Halldin <peterh@kth.se>

  Svein Kleiven <sveink@kth.se>

  Xiaogai Li <xiaogai@kth.se>

 • Målgrupp

  CFATE, CMAST, CMATD, CMLEM ,TMLEM, CDEPR, TFORM

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10179

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

 • Lärare

  Lena Norrbrand <lenanorr@kth.se>

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

  Peter Halldin <peterh@kth.se>

  Svein Kleiven <sveink@kth.se>

  Xiaogai Li <xiaogai@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51591

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 40

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

 • Lärare

  Lena Norrbrand <lenanorr@kth.se>

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

  Peter Halldin <peterh@kth.se>

  Svein Kleiven <sveink@kth.se>

  Xiaogai Li <xiaogai@kth.se>

 • Målgrupp

  CFATE, CMAST, CMATD, CMLEM ,TMLEM, CDEPR, TFORM

HT18 Doktorand för fristående studerande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10180

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

 • Lärare

  Lena Norrbrand <lenanorr@kth.se>

  Madelen Fahlstedt <madelenf@kth.se>

  Peter Halldin <peterh@kth.se>

  Svein Kleiven <sveink@kth.se>

  Xiaogai Li <xiaogai@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH.

Lärandemål

Att ge studenterna en inblick i grundläggande anatomi, biologiska material, och deras egenskaper. Att ge kunskaper om skademekanismer i särskilt centrala nervsystemets vävnader samt skadekriterier för prediktering av skador och toleransnivåer till följd av yttre våld. Vidare att ge kunskaper om hur datorbaserade beräkningsmodeller kan användas för att beräkna deformationer, töjningar och spänningar i biologisk vävnad med syfte att prediktera skada/instabilitet hos den biologiska vävnaden.

Efter fullgjord kurs förväntas deltagarna kunna:

·         Beskriva människans anatomi och det centrala nervsystemets funktion.

·         Beskriva mänskliga vävnaders uppbyggnadskomponenter och deras mekaniska egenskaper.

·         Förklara mänskliga vävnaders mekaniska egenskaper baserat på dets uppbyggnad, ändamål och uppbyggnadsmaterialets struktur.

·         Härleda enkla viskoelastiska modeller och beskriva hur mer komplexa modeller kan tas fram.

·         Förklara dom fundamentala teorierna och rörelseekvationerna bakom statisk och dynamisk finit element analys (FEA).

·         Genomföra en dynamisk FEA och utvärdera resultatets tillförlitlighet.

·         Göra en olycksanalys och prediktera skada samt föreslå skyddsåtgärder.

·         Beskriva energiabsorberande material och diskutera hur dessa kan användas för att skydda människan, t.ex. i hjälmars design.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande anatomi och fysiologi. Mekaniska egenskaper hos biologiska material. Numerisk modellering av biologisk vävnad, särskilt hjärna och halsrygg. Skademekanismer och skadekriterier

Behörighet

Basprogram BD, M, P, T, eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i hållfasthetslära är nödvändigt och baskunskaper i FEM rekommenderas

Litteratur

Kurskompendium/Course folder.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Godkänt projekt och experimentell laboration (3 hp), och skriftlig tentamen (4,5 hp).

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Xiaogai Li (xiaogai.li@sth.kth.se)

Examinator

Svein Kleiven <sveink@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.