HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp

Structural Design in Civil Engineering

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målformulering för betyg E:

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Beräkna snö- och vindlast för olika takkonstruktioner.
 • Beräkna egentyngd av konstruktioner samt nyttig last av inredning och personer
 • Beräkna dimensionerande last i brottgräns- och bruksgränstillstånd
 • Beräkna plastiskt böjmotstånd för symmetriska och osymmetriska balktvärsnitt
 • Beräkna tvärsnittsklass för böjande moment respektive centrisk tryckkraft för dubbelsymmetriska i-profiler och fyrkantsrör i stål
 • Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till böjning, knäckning, snittkontroll och böjknäckning för dubbelsymmetriska i-profiler och fyrkantsrör i stål
 • Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till tvärkraft för dubbelsymmetriska i-profiler i stål
 • Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till böjande moment för enkel- och dubbelarmerade rektangulära betongbalkar
 • Analysera rektangulära armerade betongpelare i brottgränstillstånd
 • Analysera och dimensionera i brottgränstillstånd med hänsyn till tvärkraft för armerade betongbalkar
 • Beakta betongkonstruktioner ur ett hållbarhetsperspektiv

  ar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • 30 % Lastanalys
 • 30 % Stålkonstruktion
 • 40 % Betongkonstruktion

Behörighet

Studerande i årskurs 2 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design.

HF1904 Linjär algebra

HF1905 Matematisk analys

HF1906 Matematisk statistik

AF1734 Byggnadsmekanik 1

AF1735 Byggnadsmekanik 2

Litteratur

Al-Emrani m fl (2008), Bärande konstruktioner, del 1,
Avd för konstruktionsteknik, Chalmers tekniska högskola, Rapport 2010:9
HS1008 Konstruktionsteknik - Formler och tabeller

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 5,0 hp), betygsskala A-F
Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 2,5 hp)

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Tomas Roth (thomas.roth@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Övrig information

Tidigare kursnummer: 6H2207

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.