HS106V Installationssamordning i byggprocessen 30,0 hp

Coordination of Building Services in the Construction Process

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Maria Nihlén, tel. 08-790 98 11, fax 08-790 48 00, e-post maria.nihlen@sth.kth.se

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>