HS1723 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 hp

Technical Work, Methods and Tools

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Introduktion till det byggtekniska området och till arbetet som arbetsledare. Datorövningar, presentationsteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målformulering för betyg E:

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha en överblick av det byggtekniska området
 • förstå vad arbete som arbetsledare inom byggproduktion innebär
 • veta vilka arbetsuppgifter och arbetsmetoder en arbetsledare kan ha
 • använda datorn som arbetsverktyg med hjälp av officepaketet
 • arbeta på ett projektorienterat sätt
 • skriva kallelse med dagordning och skriva protokoll
 • leda ett möte
 • presentera ett genomfört arbete muntligt och skriftligt
 • tillämpa metoder på ett förelagt projekt

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till det byggtekniska området och till arbetet som arbetsledare. Datorövningar, presentationsteknik.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet för programmet Byggproduktion

Litteratur

Projektarbete – en vägledning för studenter.

Kursbunt

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningar (ÖVN1; 3 hp). Betygsskala P/F.
Godkänt projektarbete (PRO1; 4,5 hp). Betygsskala P/F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Sofia Bridger (sofia.bridger@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.