HS1730 Byggfysik med byggmateriallära 7,5 hp

Building Physics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH1 för programstuderande

VT20 TBYPH1 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara de olika sätten för hur värme transporteras
 • ge exempel på och beskriva vanliga byggnadsmaterial utifrån egenskaper, användningsområde, tillverkning och beständighet
 • utföra beräkningar för fukt i luft och i material
 • utföra beräkningar beträffande värme- och fukttransport för byggnader

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Byggfysik – värme- och fukttransport
 • Byggnadsmateriallära

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad

Litteratur

Burström, P.G., Byggnadsmaterial (Byma), Studentlitteratur
Kenneth Sandin, Praktisk husbyggnadsteknik, Studentlitteratur
BYT del 1b Energieffektivisering, BYT 2, BYT 3 Förlaget Lärnö AB
Byggfysik- Övningsuppgifter
Diverse kopierat material

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp). Betygsskala A-F
Godkänd övningsuppgift (ÖVN1; 3,0 hp). Betygsskala P/F
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Anneli Lidholm (anneli.lidholm@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.