HS1732 Fältmätning 7,5 hp

Surveying

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målformulering för betyget E.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Beräkna polära utsättningsdata för punkter

Beräkna plankoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Polär inmätning
 • Ortogonal inmätning
 • Inbindning
 • Skärbindning

Beräkna höjdkoordinater för nya punkter med inmätningsmetoderna:

 • Avvägning
 • Trigonometrisk höjdmätning

Instrumentuppställning och mätning med totalstation och avvägningsinstrument
Protokollföring och beräkning av mätprotokoll
Förstå GPS-systemets uppbyggnad och funktion

Kunna redogöra för:

 • Täktverksamhet
 • Fältundersökningar, kartering av markegenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Referenssystem i plan och höjd
 • Polär utsättning
 • Polär- och ortogonal inmätning
 • Fri station
 • Polygontåg
 • Avvägning och trigonometrisk höjdmätning
 • GPS
 • Studiebesök
 • Täktverksamhet
 • Fältundersökning - kartering av markegenskaper

Behörighet

Studerande i åk 2 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg
HF1700 Matematik
HS1721 Husbyggnad

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Fältövningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1, 4,5 hp) betygsskala: A-F 
Godkända fältövningar (ÖVN1 3,0 hp) betygsskala: P/F
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Obligatorisk närvaro på fältövningar och avslutande redovisning.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Mikael Eriksson (mikael.eriksson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.