HS2012 Ljusdesign - fördjupning 12,0 hp

Depth in Light Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
  Samhällsbyggnad
  Teknik och hälsa
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs skall:

 • Fokusera på ett specialområde inom ämnet ljusdesign och utveckla sina färdigheter till en djupare nivå.
 • Studera och utveckla grundläggandedelar av ämnen ljusdesign med en högre nivå av kognition.
 • Tillägna sig kunskap för att hantera och sammanväga en mångfald av faktorer som grund för problemlösning i överensstämmelse med professionella krav. 

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Ljus och hälsa
 • Synergonomi och välbefinnande
 • Ljusdesignutveckling
 • Ny belysningsteknologi
 • Visualisering och redskap för marknadsföring

Kursupplägg

Ljusets påverkan på människan,  4hp

(Hälsa, synergonomi, forskning)

Ljusdesignutveckling,  4hp

(Computer, software, rendering)

Ljusteknik, forskning och utveckling  4hp

(System, uppträdande, prestanda, energi, LED)

Behörighet

Godkänd första årskurs av Masterprogrammet; ’Architectural Lighting Design and Health’ eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F

Godkända uppgifter och projektarbeten samt 80% närvaro på obligatoriska aktiviteter; föreläsningar, seminarier, genomgångar och handledning

Ges av

ABE/Ljusdesign

Examinator

Per Fransson <per.franson@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.