IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 hp

Advanced Individual Course in Human-Computer Interaction

En avancerad kurs i ITK och/eller människa-datorinteraktion som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Kursen söks genom att kontakta examinator.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge möjlighet till en fördjupning inom ITKs ämnesområde/människa-datorinteraktion som studenten är speciellt intresserad av.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom ITK ämnesområde/människa-datorinteraktion kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Undervisning består av individuell handledning. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.
Det ges ingen undervisning på kursen.

Kursupplägg

Individuell plan.

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

IC2005 Interaction design metodik eller likvärdig. 

Litteratur

Preliminärt:

Carroll, J.M. (2002). HCI in the new millennium. Addison-Wesley.

Litteratur fastställs i samspråk med handledare.

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Inlämningsuppgift fastställt enligt handledare.

Förslag resp slutrapport.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Konrad Tollmar

Examinator

Konrad Tollmar <konrad@kth.se>

Övrig information

Individuell kurs med inlämnningsuppgifter.

Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret.

Kursen ges både på svenska och engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.