ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp

Network Programming with Java

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen beskriver programmeringsspråket Java med betoning på användning för nätprogrammering. Ett genomgående tema är utveckling av distribuerade applikationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet med kursen är att introducera avancerade verktyg och tekniker för nätverksprogrammering på en nivå sådan att kursdeltagarna efter kursen ska kunna:

 • använda Java API och grafikverktyg (AWT, Swing);
 • designa GUI-klienter för nätverkstjänster;
 • utveckla parallella program med trådar, speciellt, multitrådade servrar;
 • skapa Java applets och servlets;
 • använda sockets, URL-förbindelser och content handlers i nätverksprogrammering;
 • utveckla distribuerade tillämpningar med sockets, Java RMI, CORBA, servlets, JSP, JSF, EJB, JDBC, JXTA, och J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition).

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Java paradigm och grundläggande programmering.
 • Översikt över Java API. Java I/O. GUI programmering. Trådar i Java.
 • Grundläggande begrepp inom nätverks- och webbteknik.
 • Internetteknik med sockets, säkra sockets och URL-förbindelser. Applets och servlets.
 • Client-server applikationer. Distribuerade applikationer med Java RMI, Java och CORBA.
 • JavaMail API.
 • Översikt över Enterprise Java teknologi: JNDI, Java databaskommunikation (JDBC), servlets, JSP, JSF, EJB.
 • Översikt över JXTA teknologi för utveckla distribuerade peer-to-peer tillämpningar.
 • Översikt över J2ME (Java 2 platform, Micro Edition).

Behörighet

ID1018 Programmering I 7,5 hp eller DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp, eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 samt Kemi A/Kemi 1

Litteratur

Kursen baseras inte på någon speciell kursbok. Några rekommenderade böcker visas nedan. Andra titlar presenteras under kursens gång.

 • Elliotte Rusty Harold, Java Network Programming, 3rd Edition, O'Reilly & Ass., Inc., 3nd Edition October 2004 (ISBN: 0-596-00721-3)
 • Jan Graba, An Introduction to Network Programming with Java, Addison-Wesley, 2003 ( ISBN: 0-321-11614-3)
 • Merlin Hughes, Michael Shoffner, Derek Hamner, Java Network Programming: A Complete Guide to Networking, Streams, and Distributed Computing, 2nd ed., Manning Publications, July 1999 (ISBN 188477749X)
 • Franzén, Torkel, Java från grunden. Studentlitteratur, 2003 (ISBN  9144029144) (på svenska)
 • Java hemsida på Internet:  http://www.javasoft.com/

Examination

 • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ICT/Programvaruteknik och Datorsystem

Kontaktperson

Leif Lindbäck

Examinator

Vladimir Vlassov <vladv@kth.se>

Övrig information

Ersätter 2G1118, Nätverksprogrammering med Java, 4 poäng

Ersätts av ID1212 från och med HT17. 

Påbyggnad

2G1523 Programmering av webtjänster
2G1509 Distribuerade System
2G1526 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS
2G1319 Kommunikationssystem

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.