ID3011 Forskarkurs i distribuerade system 7,5 hp

Research Course in Distributed Systems

After successful completion of this course students will be able to:

 • present and discuss specialized literature within the field of distributed computing;

 • analyze and evaluate applied methods and results from specialized literature within the field of distributed computing;

 • evaluate the wider technological and societal implications of recent advances within the field;

 • identify new strategic directions for distributed computing enabled by recent advances in the field;

 • summarize in writing the contributions from specialized literature within the field.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter att framgångsrikt ha avslutat kursen skall studenterna kunna:

·        Analysera litteratur inom området av distribuerade system;

·        Kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från vetenskapliga studier inom distribuerade system;

·        Presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället;

·        Utvärdera teknologiska och samhälls- implikationer av nya framsteg inom området;

·        Identifiera nya strategiska direktioner inom distribuerade system som möjliggöras av nya framsteg inom området;

·        Sammanställa i rapporter de signifikanta bidrag i litteraturen inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att omfatta föreläsningar (30-45 minuter som förbereds och framförs av en deltagare) och följs av diskussion i hela gruppen. Föreläsningar kommer att baseras på kurslitteraturen. Diskussionerna kommer att hjälpa deltagarna att lära sig att tänka kritiskt om dessa teroier och deras tillämpningar. Alla deltagarna ska bidra till diskussionerna. Alla deltagarna ska dessutom hitta kurslitteraturen som presenteras och skriva en kort rapport om materialet de har presenterat.

Behörighet

Avklarat kurs i avancerade distribuerade system, som ID2203

Rekommenderade förkunskaper

Successfully completed a course in advanced distributed systems, such as ID2203.

Litteratur

Studenterna väljer papperna som presenteras inom kursen.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

P/F

Krav för slutbetyg

Godkända seminarieuppgifter: Betyg pass/fail.

Närvaron är obligatorisk vid 75% av litteraturseminarier

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Jim Dowling

Examinator

Jim Dowling <jdowling@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.