ID3013 Kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier i intelligenta system 15,0 hp

Knowledge Representation and Reasoning Strategies in Intelligent Systems

Kursen behandlar teorier om kunskapsrepresentation vilken inkluderar första-ordningens logik. Kursen behandlar också resonemangsstrategier och system med betoning på Hornklausuler, och procedurell och objekt-orienterad kontroll av resonemang med hjälp av fakta och regler.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Autumn 2014

Lärandemål

Kursen behandlar teorier om kunskapsrepresentation vilken inkluderar första-ordningens logik. Kursen behandlar också resonemangsstrategier och system med betoning på Hornklausuler, och procedurell och objekt-orienterad kontroll av resonemang med hjälp av fakta och regler.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna diskutera och applicera teorier om kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier i intelligenta system.

Studenten ska förklara kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier såsom första-ordningens logik och resonemang med hjälp av regler och applicera dessa på egen forskning. Resultaten ska presenteras i en tidskriftsartikel i en internationell väl-renommerad tidskrift, såsom Elsevier Information Science eller liknande.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll delas upp i kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier vilka är integrerade i slutgiltigt arbete. Dessa delar examineras genom sex seminarier och ett tidskriftsbidrag.

Kursupplägg

Kursen genomförs med hjälp av litteraturstudier i form av problem-baserad inlärning samt applicering av teorier i en artikel.

Behörighet

ID3007 Research in Artificial Intelligence 15.0 credits

Litteratur

Knowledge Representation and Reasoning, 1st Edition

Author(s) :

Brachman & Levesque

Release Date: 17 Jun 2004

Imprint: Morgan Kaufmann

Print Book ISBN : 9781558609327

eBook ISBN : 9780080489322

Knowledge Representation and Reasoning, 1st Edition

Author(s) :

Brachman & Levesque

Release Date: 17 Jun 2004

Imprint: Morgan Kaufmann

Print Book ISBN : 9781558609327

eBook ISBN : 9780080489322

Pages: 381

En heltäckande bok för kursens ändamål

Utrustningskrav

Dator

Examination

  • EXA1 - Examination, 15,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Sex väl genomförda seminarier samt en artikel som publiceras via konferens eller tidskrift där kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier i egen forskning betonas.

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Anne Håkansson

Examinator

Anne Håkansson <annehak@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.