ID3021 Avancerad kurs i distribuerade algoritmer 7,5 hp

Advanced Course in Distributed Algorithms

Kursen täcker grundläggande teori och algoritmer för konstruktion av pålitliga och säkra distribuerade system och tjänster. Måler är att doktoranderna ska kunna läsa, förstå och kritiskt analysera de senaste forskningsresultaten i ämnet.

  • Utbildningsnivå

    Forskarnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    P, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges tilsammas med ID2203, period 3.

Lärandemål

Efter kursen kommer studenten att kunna diskutera, analysera, presentera och kritiskt bedöma de senaste forskningsrönen inom området tillförlitliga distribuerade algoritmer och associerade teori och relatera  detta till kunskap inom det större området distribuerade system. Studenten ska också kunna bedöma och utvärdera nya framväxande trender samt att identifiera behovet av ytterligare kunskaper inom området.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en grundliggande kurs i algoritmteori för tillförlitliga distribuerade system
* Formell modellering av distribuerade system med "input/output automata".
* Specifikationer för distribuerade abstraktioner och felmodeller
* Broadcast abstraktioner
* Delade minnesabstraktioner och konsistensmodeller
* Konsensusproblemet och beräkningsbarhetsresultat för olika distribuerade systemmodeller.
* Paxosalgoritmen för konsensus
* Replikerade tillståndsmaskinalgoritmer och dynamiska omkonfigurering
* Tidsmodeller för distribuerade system och användning av fysiska klockor
* Relaxerade konsistensmodeller och tillhörande algoritmer
* Byzantinfel och associerade konsensusalgoritmer

Kursupplägg

Kursen är i huvudsak en utökad och djupare version av ID2203 kurs om distribuerade algoritmer. Det innebär att kravet på ID2203 inklusive föreläsningar, betygsquizzer och programmeringsövningar fortfarande krävs. I tillägg behandlas ämnena som beskrivits ovan djupare genom att kräva att eleverna läser och presenterar ett antal forskningsartiklar relaterade till ovannämnda ämnen. Forskningsartiklarna är utvalda för att vara de mest aktuella i ämnet.

Behörighet

Inskriven som forskarstuderande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen kräver grundläggande kunskaper i programmering och algoritmsteori och diskret matematik, inklusive resonemang om korrekthet av algoritmer. Det är en utökad version av ID2203 kurs, avancerade distribuerade system.

Litteratur

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

P/F

Krav för slutbetyg

För att få godkänt, måste studenten göra de betygsatta frågorna, programmeringsövningarna och presentationer av tilldelade forskningsartiklarna i lokala seminarier.

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Examinator

Seif Haridi <haridi@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.