IK2509 Digital kommunikationsteori 7,5 hp

Digital Communications Theory

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

- Introduction, representation of bandpass (radio) signals. Equivalent lowpass representation.- Signal space concept, representation of digital communication signals, power spectra of digitally modulated signals.- Detection and performance of digital modulated signals in AWGN channels.- Bandlimited channels, channel modeling, discrete representation of bandlimited channels.- Equalization techniques (linear and nonlinear equalizers), performance of different equalization techniques. Adaptive equalizations.- Fading multipath channels, channel modeling. Digital communication signals through fading multipath channels, link analysis and techniques to improve the performance over such channels.- Multicarrier modulation techniques, the OFDM technique, OFDM versus time domain equalization.- Spread spectrum modulation techniques, direct sequence modulation and frequency hopping modulation.

Lärandemål *

The objective of the course is to give the student an in-depth treatment of modern digital communication systems.  Upon completion of the course, the student should be able to: - Evaluate digital communication links (spectral properties, bit error rate) in a structured way and evaluate tradeoffs. - Master the theory of digital communication and its benefits as compared to analogue communications. - Perform system simulations (modulation/demodulation methods, bit error rate, and channel models) and compare to the theory covered in the course. - Describe different types of equalization methods and how they solve the problem of intersymbol-interference over communication channels with distortion. - Describe and analyse different types of spread spectrum modulation methods and the advantages they bring to modern communication systems. - Describe and analyze Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and its suitability for future communication systems. Its advantages and drawbacks as compared to single carrier.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Digital Communications, J. G. ProakisUpplaga: Fourth edition Förlag: McGraw-Hill År: 2001ISBN: 0-07-118183-0   Undervisningsspråk: Engelska

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INLA - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PROA - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

  INL1: Homework problems, Grade P/F   TEN1: Final exam, Grade AF To pass the course at least 50% score in the exam is needed. The course contains 10 homeworks that give bonus points and can be added to the final exam.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Elektroteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ben Slimane

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.