IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp

Project in Wireless Networks

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TCOMM TINNM för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50934

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Ki Won Sung <sungkw@kth.se>

 • Lärare

  Abdulrahman Y E Alabbasi <alabbasi@kth.se>

  Jan Ingemar Markendahl <janmar@kth.se>

  Jens Zander <jenz@kth.se>

  Ki Won Sung <sungkw@kth.se>

  Michal Vondra <mvondra@kth.se>

  Yanpeng Yang <yanpeng@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Hudvudmålet med kursen är att studenten skall fördjupa och bredda sina färdigheter och kunnande i trådlösa kommunikationssystem. Det innebär att efter avslutatad kurs skall studenten kunna:

 • lösa ett forskningsproblem inom radiokommunikation och presentera resultaten
 • skriva en teknisk rapport och kunna presentera resultaten muntligt
 • ge kritik på andra projekt och leda en diskussion om resultaten
 • arbeta i grupp
 • genomföra projektplanering för ett mindre projekt
 • göra en litteraturstudie inom forskningsområdet
 • kunna genomföra ett master examensarbete inom området
 • kunna genomföra ett projekt inom industrin.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Projekten genomförs i grupper om 3-4 studenter. Projektgruppen skall skriva en projektrapport, genomföra en muntlig presentation och opponera på en annan grupps projektarbete. Vid den muntliga presentationen skall alla gruppmedlemmar kunna presentera gruppens arbete.

De projektuppgifter som studenten får är formulerade ur användaren av ett telekomsystems perspektiv snarare än i matematiska ("Tekniska termer").

Problemformuleringen är en viktig uppgift i projektet, problemen är ganska löst formulerade. Projektgruppen måste fundera över:

 • Vilka frågor måste vi svara på?
 • Vilken ytterligare information krävs?
 • Vilka antaganden måste göras?

Din handledare kommer att diskutera dessa frågor med dig, ge förslag på relevant litteratur och kan också ge dig ytterligare information, när detta kan bli nödvändigt.

Behörighet

IK2510 Wireless Networks eller motsvarande.

Kunskaper i eng B eller motsvarande.

Litteratur

 • J. Zander and S.-L. Kim, Radio Resource Management for Wireless Networks, Artech House Publishers, 2001.
 • Relevanta forskningsartiklar

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Projekt 7,5 HP (A-F).

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Jens Zander (jenz@kth.se)

Examinator

Jens Zander <jenz@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.