IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp

Practical Voice Over IP (VoIP)

Nivå: Avancerad

Kursen fokuserar på de protokoll som är förknippade med röst över IP. Kursen ska ge både praktiska och mer allmän kunskap om dessa protokoll. En av de stora målen för kursen är att studenten ska kunna bygga vidare på dessa protokoll för att möjliggöra nya tjänster.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TCOMM för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50948

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

 • Lärare

  Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

Lärandemål

Practical Voice Over IP (VoIP): SIP, and related protocols

Practical Voice Over IP (VoIP): SIP, and related protocols

This course will give both practical and general knowledge concerning Voice over IP. The emphasis will be on the underlying protocols.

Following this course a student should be able to:

 • Understand the relevant protocols (particularily SIP, SDP, RTP, and SRTP): what they are, how they can be used, and how they can be extended.
 • Enable you to utilize SIP in Presence and event-based communications
 • Understand how SIP can provide application-level mobility along with other forms of mobility
 • Understand how SIP can be used to facilitate communications access for users with disabilities (for example using real-time text, text-to-speech, and speech-to-text) and to know what the basic requirements are to provide such services
 • Understand SIP can be used as part of Internet-based emergency services and to know what the basic requirements are to provide such services
 • Contrast "peer-to-peer" voice over IP systems (i.e., how they differ, how they might scale, what are the peers, ...)
 • Know the relevant standards and specifications - both of the protocols and of the requirements (for example, concerning legal intecept)
 • Understand the key issues regarding quality-of-service and security
 • Evaluate existing voice over IP and other related services (including presence, mobile presence, location-aware, context-aware, and other service)
 • Design and evaluate new SIP based services
 • Read the current literature at the level of conference papers in this area.
  • While you may not be able to understand all of the papers in journals, magazines, and conferences in this area - you should be able to read 90% or more of them and have good comprehension. In this area it is especially important that develop a habit of reading the journals, trade papers, etc. In addition, you should also be aware of both standardization activities, new products/services, and public policy in the area.
 • Demonstrate knowledge of this area both orally and in writing.
  • By writing a paper suitable for submission to conferences and journals in the area.

Kursens huvudsakliga innehåll

Practical Voice Over IP (VoIP): SIP, and related protocols

This course will focus on the protocols associate with Voice over IP. The course should give both practical and more general knowledge concerning the these protocols. One of the major aims of the course is that student should be able to build upon these protocols to enable new services.

The course consists of 10 hours of lectures and an assigned paper requiring roughly 50h of work by each student.

Topics

 • Session Initiation Protocol (SIP)
 • Real-time Transport Protocol (RTP)
 • Real-time Streaming Protocol (RTSP)
 • Common Open Policy Server (COPS)
 • SIP User Agents
 • Location Server, Redirect Server, SIP Proxy Server, Registrar Server, ... , Provisioning Server, Feature Server
 • Call Processing Language (CPL)

Behörighet

Data and Computer Communications or equivalent knowledge (such as 2G1700)

Litteratur

Henry Sinnreich and Alan B. Johnston, Internet Communications Using SIP: Delivering VoIP and Multimedia Services with Session Initiation Protocol, 2nd Edition, Wiley, August 2006, ISBN: 0-471-77657-2

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

A written report:
o The length of the final report should be ~7-8 pages (roughly 3,000 words) for each student
o The report should clearly describe: 1) what you have done; 2) if you have done some implementation and measurements you should describe the methods and tools used, along with the test or implementation results, and your analysis.
o The topic for the paper should be selected in consultation with the instructor.
Language: the report can be written in Swedish or English - (better feedback may be available if the report is written in English)

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Gerald Maguire (maguire@kth.se)

Examinator

Gerald Q Maguire Jr <maguire@kth.se>

Övrig information

Syfte
Kursen ger både praktiska och allmänna kunskaper om röst över IP. Tyngdpunkten kommer att ligga på de underliggande protokoll. Efter kursen ska du ha någon kunskap om dessa protokoll: vad de är, hur de kan användas, och hur de kan förlängas. Du ska kunna läsa den aktuella litteraturen på samma nivå som konferensbidrag inom detta område
Som med Internet kurs du kanske inte kan förstå alla de artiklar i tidskrifter, tidskrifter och konferenser inom detta område - du ska kunna läsa 90% eller mer av dem och har god förståelse. På detta område är det särskilt viktigt att utveckla en vana att läsa tidskrifter, facktidningar etc. Dessutom bör du också vara medveten om bägge standardiseringsverksamhet, nya produkter / tjänster, och allmän ordning i området.
Du ska kunna skriva uppsatser lämpliga för överlämnande till Globecomm eller andra konferenser och tidskrifter i området. Kursen ska förbereda dig för att starta ett exjobb inom detta område (för studenter) eller början en uppsats eller doktorsavhandling (för doktorander).
Planen
Kursen kommer att fokusera på de protokoll som är förknippade med röst över IP. Kursen ska ge både praktiska och mer generell kunskap om dessa protokoll. En av de viktigaste målen med kursen är att studenten ska kunna bygga vidare på dessa protokoll för att möjliggöra nya tjänster.
Kursen består av 10 timmar föreläsningar, och en tilldelad papper som kräver ungefär 50h arbete av varje student.
Betygsskala
För att få ett "A" måste du skriva en enastående eller utmärkt papper.
För att få ett "B" måste du skriva ett mycket bra papper, dvs bör det vara antingen en mycket bra recension eller presentera en ny idé.
För att få ett "C" måste du skriva ett papper som visar att du förstår de grundläggande idéerna bakom mobila och trådlösa nätverk och att du förstår en (eller flera) särskilda aspekter på samma nivå som en genomsnittlig studerande på masternivå i ämnesområde.
För att få ett "D" du måste visa att du förstår de grundläggande idéerna bakom mobila och trådlösa nätverk, är dock din kunskapsnivå ytlig i ämnet för uppsatsen.
Om papperet har en del fel (inklusive ofullständiga referenser) betyget kommer att bli en "E".
Om papperet har allvarliga fel betyget kommer att vara en "F".
Om papperet är nära till förbigående, men inte på den nivå som passerar, då du kommer att erbjudas möjlighet till "Komplettering", det vill säga, kan studenter vars uppsats passerar inte lämna in en reviderad version av sina papper (eller en helt nytt papper) - som kommer att utvärderas; likaledes studenter vars muntlig presentation är oacceptabelt kan erbjudas en andra chans att ge sin muntlig presentation. Om en student misslyckas med den andra muntliga presentationen, måste den lägga fram en ny rapport med ett nytt ämne för att ge en muntlig presentation av detta nya ämne.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.