IK3615 Kritiska perspektiv på ingenjörsarbete och konstruktion av IT-system 7,5 hp

Critical Perspectives on Engineering and Construction of ICT Systems

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenten ska kunna:

 • förklara ideala som väl som faktiska krav på ingenjörsarbete
 • beskriva sin egen syn på kritiska perspektiv i vetenskapligt arbete och jämföra denna med kritiska perspektiv på ingenjörsarbete
 • tillämpa kritiska perspektiv på praktiska problem
 • lista några grundläggande etiska begrepp i vetenskapligt arbete
 • instrumentalisera ingenjörsproblem givet kritiska perspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Moderna vetenskapliga institutioner och hur uppfinningar och upptäcker accepteras där.

Vetenskap som nätverksbyggande.

Social konstruktion av teknik som undersökningsmetod.

Teknik som viktar teknologiska, sociala, ekonomiska och politiska frågor lika.

Tolkningsteorier (i Foucaults bok med sexualiteten som typfall) och hur den påverkats av trender genom historien.

Genus och privilegier i vetenskaps- och teknikstudier.

Kursupplägg

Läskurs med löpande diskussion efter behov och intresse, huvudsakligen muntlig tenta.

Behörighet

Påbörjade doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Vetenskapsteori (FIV3000 el motsv).

Litteratur

 1. Bruno Latour (1987). Science in Action, Harvard Univ Press (288 pages).
 2. Wiebe E. Bijker (Author), Thomas P. Hughes (Author), Trevor J. Pinch (Editor) (1987). The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology, MIT Press (400 pages).
 3. Michel Foucault (1990). The History of Sexuality, Volume I: An Introduction, Vintage Books (168 pages).
 4. Donna Haraway  (1990). Simians, Cyborgs and Women, Other Books (287 pages).

Fyra klassiker i modern kritisk teori avseende IT och ingenjörsrelaterad vetenskap.

Utrustningskrav

Inga.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Kort skriftlig examen i form av kommentarer till varje element i litteraturlistan, plus en muntlig tenta (ungefär en timme lång).

Krav för slutbetyg

Fullständig täckning av litteraturen, d.v.s. förståelse byggd på alla delar i litteraturlistan, samt relevans för eget arbete indikerat i förekommande fall.

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Examinator

Magnus Boman <mab@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.