IL131V Tillämpad digitalteknik med PIC-processor 7,5 hp

Basic Digital Theory with PIC-processor

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om digitalteknik och digitaltekniska begrepp. Kursen är avsedd för de som kommer att använda digitalteknik utan att för den skull behöva kunna konstruera och minimera digitaltekniska kretsar. För att lösa praktiska problem kommer kursdeltagarna att använda en enchipsdator som digitalteknisk komponent.Kursdeltagarna ska ha fått en inblick i hur en enchipsdator kan programmeras och hur programkoden kan dokumenteras.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om digitalteknik och digitaltekniska begrepp. Kursen är avsedd för de som kommer att använda digitalteknik utan att för den skull behöva kunna konstruera och minimera digitaltekniska kretsar. För att lösa praktiska problem kommer kursdeltagarna att använda en enchipsdator som digitalteknisk komponent.Kursdeltagarna ska ha fått en inblick i hur en enchipsdator kan programmeras och hur programkoden kan dokumenteras.

Kursens huvudsakliga innehåll

Laboratoriet på köksbordet! Med materialsatsen från denna kurs och några gratis-program från internet sätter Du ihop ditt eget digitala utvecklingslaboratorium på köksbordet! Kurspärmens teorimaterial ger en grundläggande orientering om den digitalteknik som ingår i datorer och som möjliggör deras funktion. Exempelprogrammen visar hur en enkel PIC-processor kan programmeras med ett maskinnära högnivåspråk.Under kursen löser Du laborationsuppgifterna med din utrustning i skolan eller hemma. Kursens programspråk är C. 

Kursupplägg

Teorilektioner, övningar och datorlaborationer.Kursen genomförs under 12 veckor med i allmänhet ett undervisningstillfälle per vecka. Av dessa är två tillfällen examinationslaborationer, medan de övriga är övningar och undervisningslaborationer. Det är endast vid examinationstillfällena som det är obligatorisk närvaro. Det detaljerade kursprogrammet ger Dig underlag att avgöra om det effektivaste för dig är att att arbeta hemma, eller att delta vid kursens undervisningstillfällen. Observera! Antalet laborationsplatser i skolan är begränsat. Om många vill laborera måste två veckodagar utnyttjas för laborationerna.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 3c, Fysik B/Fysik 2 samt Kemi A/Kemi 1

Litteratur

Kursmaterialet säljs vid kursstarten.

Examination

 • INLA - Teoriuppgifter 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • INLB - Teoriuppgifter 2, 1,5, betygsskala: P, F
 • LABA - Laborationsuppgift 1, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationsuppgift 2, 1,0, betygsskala: P, F
 • LABC - Laborationsuppgift 3, 1,0, betygsskala: P, F
 • PROA - Programmeringsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F

Inlämningsuppgifter Godkända examinationslaborationer, Personlig programmeringsuppgift PIC-processor

Krav för slutbetyg

Godkända prov

Ges av

ICT/Elektroniksystem

Kontaktperson

William Sandqvist, william@kth.se

Examinator

William Sandqvist <william@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.