IS1202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp

Computer Systems Architecture

OBS!
Denna kurs har ersatts med kurs
IS2202
Datorsystemarkitektur 7.5 hp.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ingen information tillagd

Lärandemål *

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

Ingen information tillagd

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Brorsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Programvaru- och datorsystem

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

IS2206 Forskningsmetoder i datorsystem.

Kontaktperson

Brorsson, Mats

Etiskt förhållningssätt *

Övrig information

OBS!
Denna kurs har ersatts med kurs
IS2202
Datorsystemarkitektur 7.5 hp.

Additional information may occur in url:
http://www.ict.kth.se/courses/IS2202