JP3101 Genomföra systematiska litteraturstudier i systemteknik 5,0 hp

Conducting Systematic Literature Reviews in Systems Engineering

I alla bra forskningsstudier är det viktigt att veta vad andra har gjort innan dig och de flesta forskningsartiklar innehåller avsnitt som går igenom relaterat arbete. Hur litteraturöversikter genomförs skiljer sig dock mycket åt och oftast sker det ad hoc utan en riktig metod. Forskare väljer i princip vilka artiklar som ska ingå och vilka som ska uteslutas. Detta kan orsaka snedvridning och partiskhet, samt att det är svårt att se till att du inte har missat några viktiga källor. Att genomföra en systematisk litteraturöversikt med en dokumenterad metodik kan lösa dessa problem om det görs korrekt med spårbara beslut och antaganden. I den här kursen kommer du som student att lära dig om olika metoder för att genomföra litteraturöversikter, hur du väljer den mest lämpliga för ditt specifika ämne och hur du implementerar den på ett bra sätt.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (5,0 hp)

 • Anmälningskod

  61175

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges en gång om året (i P4) givet att det finns tillräckligt många intresserade. 

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • beskriva olika metoder för systematiska litteraturgranskningar.
 • identifiera den mest lämpliga systematiska litteraturgranskningsmetoden för ett visst forskningsämne inom systemteknik.
 • genomföra en systematisk litteraturöversikt för ett visst forskningsämne inom systemteknik, inklusive att analysera litteraturen på ett lämpligt sätt.
 • presentera systematiska litteraturöversikter på ett akademiskt acceptabelt sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

I denna kurs kommer vi att diskutera skillnaden mellan ett "vanligt" kapitel om relaterat arbete i forskningsartiklar och systematiska litteraturgranskningar. Vidare kommer vi att studera och jämföra olika metoder för att genomföra litteraturomdömen med fokus på systematiska metoder och så kallade meta-analyser. Vi kommer att lära oss om de viktigaste skillnaderna mellan olika metoder och vilka för- och nackdelar det finns med varje. Du som student kommer att tillämpa den lämpligaste metoden för ditt ämne inom området systemteknik. Detta kommer sedan att rapporteras på ett akademiskt sätt, antingen som bidrag till forskningsfältet eller som ett grundlig spårbar kapitel om relaterat arbete för framtida papper om ämnet.

Kursupplägg

Föreläsningar, seminarier, presentationer, hemuppgifter och projektrapport

Behörighet

Litteratur

Booth, Andrew, Anthea Sutton, and Diana Papaioannou. Systematic approaches to a successful literature review. Sage, 2016.

Samt olika artiklar om ämnet, vilka bestäms tillsammans med eleverna under kursen beroende på vilka forskningsområden som ska behandlas.

Examination

 • EXA1 - Examination, 5,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

 • rTre 15-minutes presentationer under seminarier
 • Projekt (helst ett ämne relaterat till studentens eget forskningsområde)
 • En 30-minuters presentation av projektarbetet
 • En skriftlig projektrapport

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Kontaktperson

Robert Lagerström

Examinator

Robert Lagerström <robertl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.