KD1510 Kemisk jämviktslära 6,0 hp

Chemical Equilibrium

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 CBIOT för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60958

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 1. Beräkna olika typer av kemiska jämviktsekvationer med lämpliga approximationer samt förutse hur jämviktskonceptet kan utnyttjas för att påverka en process (TEN1).
 2. Självständigt planera och utföra våtkemiskt laborativt arbete enligt gängse rutiner för en säker hantering av kemikalier och tillämpa jämviktskonceptet för separation (LAB1).
 3. Identifiera naturliga former av våra vanligaste grundämnen i mark, vatten och luft och utifrån jämviktslärans principer beskriva deras flöden och kretslopp i naturen (TEN1).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att få en ökad förståelse för hur drivkrafterna i naturen, dvs hur strävan mot jämvikt ger upphov till kemiska reaktioner och hur vi praktiskt kan utnyttja detta koncept för att driva en reaktion. Kursen fokuserar på jämviktsberäkningar av syra/bas-, gas-, löslighet-, komplex- och redoxreaktioner och praktiskt våtkemiskt laborationsarbete i oorganisk reaktionslära.

Behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Avklarad kurs i Teknisk Kemi eller Inledande Kemi är ett önskemål, dock inget krav.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kemi eller motsvarande.

Litteratur

1. Burrows, Holman, Parsons, Pilling, Chemistry3, Oxford,

2. Exempelsamling Kemisk jämvikt

3. Handledning i praktisk jämviktslära

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Alla moment på kursen ska vara godkända

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Rakel Wreland Lindström <rakel2@kth.se>

Övrig information

Kursen samläses med kursen Kemisk analys för civilingenjörsprogrammet Teknisk kemi.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.