KE2045 Kemisk reaktionsteknik 7,5 hp

Chemical Reaction Engineering

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20080

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Efthymios Kantarelis <ekan@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera/Beskriva ideala reaktorer och deras egenskaper
 • Utveckla matematiska uttryck (modeller) för att beskriva hur reaktorer uppföra sig och analysera hur kinetik, värme- och materieöverföring påverkar reaktorers prestanda
 • Tillämpa analytiska och numeriska metoder för att bestämma hur reaktorer uppför sig och analysera resultaten
 • Konstruera/Skala kemiska reaktorer och optimera driftsförhållanden
 • Tillämpa metoder för uppehållstidsfördelning (RTD) för att diagnostisera icke-ideala flöden i reaktorer och beräkna omvandlingar i icke-ideala reaktorer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teori och problemlösning


Denna del är uppdelad i tre huvuddelar, ideala reaktormeodeller, heterogena system, samt icke-ideala reaktorer.

Hem- och salsproblem


I kursen ingår övningar i form av hem- och salsproblem som löses i grupper om tre personer. En del av dessa problem är kopplade till datorlaborationerna.

Datorlaborationer


Datorlaborationerna utförs i grupper. Speciellt skall de ge studenterna tilfälle att träna hela kedjan att från ett problem inom kemisk reaktionsteknik formulera ett matematiskt problem, välja numeriska algoritmer, beräkningsmetoder och datorprogramvara, samt genomföra datorberäkningarna i datorsalen

Behörighet

Genomgångna kurser i kandidatprogrammet Teknisk kemi på KTH eller motsvarande.

Litteratur

H. Scott Fogler ‘Elements of Chemical Reaction Engineering’ 5th Edition, 2016

Examination

 • BER1 - Hem- och salsproblem, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Daniel Harding <djha@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.