KE2051 Miljökatalys 7,5 hp

Environmental Catalysis

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20082

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Kursen ger en fördjupad kunskap om moderna katalytiska utsläppsreduceringstekniker. Kursen behandlar: karaktärisering av utsläpp, hälsoeffekter, en introduktion om förbränningsmotorer och deras historia, bildning av föroreningar, provcykler, utsläppsnormer, bränslets påverkan på utsläpp, motorbränslehistoria, avgaskatalysatorer för olika typer av fordon, efterbehandlingssystemarkitektur och -design, katalysattordeaktivering, produktion av katalysatorer, kontroll av stationära utsläpp (VOC, NOx), utformning av enheter för minskning av kväveoxider och VOC, katalys vid oljeraffinering, produktion av motorbränslen med lågt innehåll av svavel och aromater, väteproduktion från olika bränslen för bränslecellfordon of för minskning av utsläpp och dessutom marknadsstrategier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen diskuterar kemiska processer som använder katalysatorer för att kontrollera utsläppen av miljömässigt oacceptabla föreningar. Kursen omfattar även processer som eliminerar bildandet av sådana ämnen. Särskild vikt kommer läggas vid att minska utsläppen från mobila källor. Ny och framväxande katalytisk teknik kommer att ges särskild uppmärksamhet. De allmäna begreppen kommer att behandlas i föreläsningar, medan detaljerade studier genomförs som handledarledda semiarieuppgifter. Fokusområden presenteras av nyckelpersoner från svensk fordonsindustri. Vi kommer också att göra studiebesök hos KTHs strategiska partner Scania Commercial Vehicles i Södertälje. Seminarieuppgifterna täcker aktuella problem inom industrin eller i samhället. Dessa presenteras mutnligt på seminarier samt i en teknisk rapport. Laboratorieövningar ingår för att ge praktisk erfarenhet av utsläppstestning och förbränningsmotorer. Dessa övningar genomförs i samarbete med Förbränningsmotorteknik vid KTH.

Behörighet

KE1175, KE1160

eller

MF2015

eller

MF2016

eller motsvarande kunskaper

Litteratur

meddelas senare

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Kemiteknik

Examinator

Lars Pettersson <lpet@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.